Proses Pembentukan

Di bahagian barat laut India telah wujud penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad.Penduduk ini kemudian telah membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus.Petempatan kekal wujud disebabkan oleh Sungai Indus membekalkan sumber air dan dapat menyubuhkan tanah.Penduduk yang menyesuaikan diri dengan alam sekitar telah meningkatkan penghasilan pertanian yang menambah jumlah penduduk.Faktor-faktor ini juga menyumbang kepada perkembangan bandar.Dua bandar utama terbentuk ialah Mohenjo-Daro dan Harappa. Lothal dan Sutkagen Dor merupakan bandar pelabuhan penting.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.